شناسا

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

انحصار در بازار خودرو اثر خوبی در بازار این صنعت نداشته است

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان داشت که با توجه به حمایت از تولید داخلی و منع واردات خودرو، تاثیرات مثبتی در بازار این صنعت دیده نشده است و همیشه انحصار و عدم رقابت خوب نخواهد بود و اثرات بدی نیز در پی خواهد داشت. شما می توانید متن کامل این خبر را در اینجا بخوانید.