شناسا

تبلیغات در شناسا

برای سهامداران و مشتریان

تبلیغات در شناسا چگونه است؟

در شناسا شما می‌توانید بهتر دیده شوید. ما در شناسا به شما کمک می‌کنیم تا با تبلیغات در صفحات مختلف سایت برند خود را به مشتریان ما معرفی کنید.

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

تبلیغات در صفحه اصلی شناسا

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

تبلیغات ۱ و ۲ و ۳ :

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

445px *215px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تبلیغات ۴ و ۵ :

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

۶۷۵px *۱۸۰px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تبلیغات ۶ و ۷ و ۸ :

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

445px *215px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تبلیغات ۹ و ۱۰ :

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

۶۷۵px *۱۸۰px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو
تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

تبلیغات در صفحه خدمات شناسا

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

تبلیغات ۱ و ۲:

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

۶۷۵px *۱۸۰px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تبلیغات ۳ و ۴ و ۵ :

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

445px *215px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

تبلیغات در صفحه اخبار و مقالات شناسا

تبلیغات ۱ و ۲ و ۳ :

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

445px *215px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تبلیغات ۴ و ۵ :

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

اندازه

۶۷۵px *۱۸۰px

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حداقل مدت تبلیغ

۹۰ روز

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

برای هماهنگی و رزرو تبلیغات با ما تماس بگیرید.