شناسا

نشست مشترک مدیرعامل شرکت شناسا با ریاست محترم اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران

جناب آقای سید ریحانی مدیرعامل شرکت شناسا در روز دوشنبه با جناب آقای نیک‌آئین رئیس محترم اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران دیدار داشتند.

در این نشست جناب آقای سید ریحانی در خصوص خدمات شرکت، من جمله کد خدمت سامانه مؤدیان نکاتی را بیان نمودند. در ادامه جناب آقای نیک‌آئین رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران در خصوص زمینه‌های همکاری آن نهاد با شرکت شناسا نکاتی را بیان نمودند.

در نهایت مقرر گردید شرکت شناسا و اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران در خصوص دریافت کد خدمت سامانه مؤدیان برای مکانیک‌ها، همکاری در جهت گسترش خدمات پس از فروش (گارانتی) شناسا در سطح کشور، برگزاری event در طول سال و در خصوص اقدامات فرهنگی آموزشی و تبلیغاتی همکاری داشته و از ظرفیت‌های همدیگر استفاده نمایند.