شناسا

تایید اصالت کالا

بررسی تاثیر کاهش اختلاف ارزهای چندگانه بر قیمت کالاها

اختلاف زیاد بین ارزهای مختلف تاثیرات منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که اختلافات زیاد بین ارزهای مختلف همچون ارز نیمایی، ارز مسافرتی و … تاثیرات منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت و باعث شکل گیری بازارهای فاسد و زیر زمینی شده است. متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.