شناسا

تایید اصالت کالا

لزوم تغییر دیدگاه در اقتصاد کشور

مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت

مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، در مصاحبه‌ای از لزوم تغییر در پارادایم ذهنی غالب بر اقتصاد کشور گفت و اذغان داشت برای موفقیت و رسیدن به توسعه اقتصادی و اشتغال باید به صورت همزمان هم صادر کننده و هم واردکننده قوی و فعال در این زمینه بود. متن کامل مصاحبه را اینجا بخوانید.