شناسا

تایید اصالت کالا

آیا قانون سختگیرانه برای مبارزه با قاچاق کالا موفق خواهد بود؟

محمد طالبی کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران

محمد طالبی کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران معتقد است وضع قوانین شدید برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتیجه عکس خواهد داشت و به مرور انگیزه قاچاق در این زمینه را افزایش می‌دهد.

متن کامل صحبت‌های ایشان را در لینک زیر بخوانید.

قانون جدید مبارزه با قاچاق «تجارت رسمی» را سخت‌تر می‌کند.