شناسا

شناسا

کاهش زمان ترخیص ارز برای تولیدکنندگان

نوید کاهش زمان تخصیص ارز برای تولیدکنندگان و حذف شرط سپرده‌گذاری برای واحدهای تولیدی نیازمند ارز از سوی مسئولان بانک مرکزی

آقای محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گلایه تولیدکنندگان با توجه به مشکلات پیش آمده بابت تأخیر ۹۰ روزه تأمین ارز آنان را به حق دانست.

وی افزود که در این رابطه، جلسات بسیاری با حضور مسئولان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای حل این مسئله برگزار شده که منجر به نوید کاهش زمان تخصیص ارز برای تولیدکنندگان و حذف شرط سپرده‌گذاری برای واحدهای تولیدی نیازمند ارز از سوی مسئولان بانک مرکزی گردیده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.