شناسا

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

دریافت مجوز گارانتی و کسب و کارهای مجازی

شرکت شناسا در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ موفق به دریافت دو مجوز گردید.

شرکت شناسا در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ موفق به دریافت دو مجوز گردید؛مجوز سایت shenasapasaj.ir از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و مجوزی جهت انجام امور گارانتی از اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران. بر این اساس برای فعالیت در حوزه فروش اینترنتی در قالب پاساژ اینترنتی شناسا با آدرس shenasapasaj.ir مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و به منظور انجام فعالیت در بحث گارانتی و تایید اصالت لوازم یدکی خودرو، مجوز فعالیت از اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران دریافت نمود.