شناسا

تایید اصالت کالا

نشست مدیر عامل و برخی از اعضای هیئت مدیره شناسا با تعدادی از سهامداران غرب

اولین نشست همفکری شناسا با برخی از سهامداران غرب تهران، جهت استماع نظرات برگزار گردید.

اولین نشست همفکری شناسا با برخی از سهامداران غرب تهران، جهت استماع نظرات برگزار گردید. در این نشست حاضرین به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص شناسا پرداختند. همچنین مدیرعامل شناسا گزارشی از روند کاری یک سال اخیر ارائه نمود. از جمله مواردی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت طرح شناسه کالا و کد رهگیری بود که با توضیحات عضو هیئت مدیره شناسا، بیان گردید که شناسا با حمایت سهامداران می‌تواند یکی از ابزارهای اجرای طرح رهگیری در کشور باشد.