شناسا

شناسه اصالت کالا

شناسه دار کردن لوازم یدکی خودرو

شناسه گذاری لوازم یدکی خودرو از خرداد ماه سال ۹۶ توسط وزارت صمت به اصناف و اتحادیه‌ها ابلاغ گردید.

شناسه گذاری لوازم یدکی خودرو از خرداد ماه سال ۹۶ توسط وزارت صمت به اصناف و اتحادیه‌ها ابلاغ گردید که به موجب آن برای جلوگیری از قاچاق کالا، همه لوازم یدکی باید شناسه اصالت کالا دریافت کنند. اما این قانون نیاز به زیرساخت‌هایی داشت که موجب طولانی شدن این فرآیند شد. با توجه به این موارد مهلتی شش ماهه به صاحبان این صنعت داده شد تا کالای خود را شناسه دار کنند اما همچنان برخی از لوازم یدکی نتوانستند در سامانه شناسه کالا ثبت شوند.

متن کامل این خبر را در اینجا بخوانید.