شناسا

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

حضور و بازدید رئیس و اعضا هیئت مدیره اتحادیه تهران از غرفه شناسا

حضور و بازدید آقای حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان خودرو تهران

حضور و بازدید آقای حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان خودرو تهران، اعضای محترم اتحادیه و رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران در دومین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم یدکی خودرو از غرفه شناسا در سالن ۳۸B .

همچنین طی نشستی در رابطه با اهداف بازرگانی پیش رو این دو کشور پرداخته شد.

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو