شناسا

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

یونیت کنترل سیستم ABS

ABS مخفف سیستم ضد بلوکه ترمز و گاها سیستم ضد قفل ترمز نیز نامیده می‌شود.

ABS مخفف سیستم ضد بلوکه ترمز و گاها سیستم ضد قفل ترمز نیز نامیده می‌شود. وظیفه این سیستم جلوگیری از قفل شدن چرخ‌ها هنگام ترمزگیری است تا بدین ترتیب پایداری بیشتری به اتومبیل داده و امنیت و ثبات خودرو را در هنگام ترمزگیری تامین کند.

یونیت کنترل ABS می‌گیرد یکی دانستن سرعت چرخ‌ها و دیگری دانستن فشار ترمز است. این سیستم از طریق سرعت گردش چرخ می‌تواند تشخیص دهد که چرخ قفل شده است یا خیر و سپس در صورتی که قفل شدن چرخ را تشخیص دهد اقدام به بازو بسته کردن متناوب سوپاپ برگشتی می‌کند.

در صورتی که یونیت ABS دچار مشکلی شود یک چراغ نارنجی یا زردرنگ ABS در نشان‌دهند‌های خودرو روشن خواهد شد. البته یونیت کنترل معمولا آخرین چیزی است که خراب می‌شود و بیشتر اوقات، این سنسور سرعت چرخ و یا سنسور فشار ترمز است که نیاز به تعویض پیدا می‌کند.

به هرحال اگر یونیت ABS خودرو دچار مشکل شود باید توجه داشته باشید که این یونیت گران‌قیمت بوده و هزینه زیادی بابت تعویض آن متحمل خواهید شد.